Onze Diensten:


Hieronder de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren:

 

  • Tracé schouwen en bepalen
Voor aanvang van alle uit te voeren werkzaamheden zal er op de werklocatie een schouw plaatsvinden.
Aan de hand hiervan zal er een toetsing plaatsvinden op haalbaarheid van het nieuwe te leggen en/of te vervangen tracé
  • Tracé engineering
Aan de hand van de uitgevoerde schouw wordt een tracé bepaald en ontworpen worden.Indien nodig rekeninghoudend met de eisen van betreffende kabels en leidingeigenaren.
3
  • Engineering van persingen en gestuurde boringen
Voor een engineering van een persing en/of boring word voor aanvang van de werkzaamheden de werklocatie geschouwd.Aan de hand hiervan zal een best passende locatie voor de te plaatse boorrig worden bepaald.Dit rekeninghoudend met vele factoren.Te noemen de grote van de boorrig.De benodigde ruimte.
Indien nodig zal het maaiveld digitaal ingemeten worden.Uiteraard zal bij alle uit te voeren boringen en/of persingen ten alle tijden een KLIC melding worden gedaan.
Tevens zullen de sonderingen uitgevoerd worden.
  • Boorplannen compleet met Sigma berekening
De opmaak voor een boorplan is een van de eisen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en gemeente.
De inhoud zal een compleet overzicht geven van de geplande werkzaamheden met fotos van de werklocatie.
Ook een van de eisen is een zogenoemde sterkteberekening.
  • Vergunningaanvraag
Een vergunningsaavraag is een van de benodigheden bij het kruisen van wegen of kunstwerken of watergangen in beheer van bijvoorbeeld een waterschap of gemeente.
  • Digitaal inmeten (GPS)
Het digitaal inmeten van een gepland tracé gebeurd door een landmeter
  • KLIC melding verzorgen
De vereisste KLIC melding met de betreffende informatie van de ondegrondse kabels en/of leidingen zullen door ons aangevraagd worden.
Tevens zullen deze gedigitaliseerd worden zoadat ze een duidelijk beeld weergeven in de werk/vergunningstekening.
  • Overleg met vergunings verlenende partijen
Mocht het zo zijn dat bij een ontwerp van een tracé of gestuurde boring één of  meerdere leiding liggen waar een vergunningsaanvraag voor nodig is te noemen een DPO,RAPL,Gasunie zullen wij deze verzorgen.Aan de hand hiervan is er meestal nog een overleg nodig met de vergunning verlende partij.
  • Vergunningstekeningen van HDD boringen en persingen
Voor het uitvoeren van een gestuurde boring en/of persing is in de meeste gevallen een vergunningstekening nodig.Deze is nodig om de eventuele vergunningverlende partijen een inzicht te geven in de geplande werkzaameheden.Bij een boorplan zal deze ten alle tijde in het plan verwerkt moeten zijn.